KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP

Sự kiện – 04/08/2020

Ngày 07/10/2014, công ty Tân Hóa – Innochems tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tại nhà hàng ” Con Gà Trống” với sự tham gia của một số khách hàng, đối tác và toàn thể các thành viên Innochems