Cleantec 100

Dinh Dưỡng Cho Chăn Nuôi
Cải thiện môi trường nuôi

Hấp phụ các chất khí độc hại có hiệu quả vượt trội
Hỗn hợp hoạt chất chiết xuất từ cây Yucca , thông đỏ; các loại enzyme và lợi khuẩn Bacillus subtilis. Công thức kết hợp có tác dụng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trong ứng dụng làm giảm /hấp phụ amoniac (NH3) và các khí có hại khác sinh ra từ chất thải động vật
Lợi ích:
– Hấp phụ amoniac (NH3)
– Tối ưu tăng trưởng của vật nuôi
– Xử lý hiệu quả các chất bài tiết hữu cơ và chất thải trong chăn nuôi.