MINPRO XP

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dinh Dưỡng Chức Năng
VENKY'S

Cân bằng acid amin và khoáng hữu cơ cho gia cầm để cải thiện chất lượng thịt, trứng và năng suất.