FEEDOMEL

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dùng cho thức ăn Starter
NUKAMEL

Sản phẩm thay thế bột sữa tách kem, kết hợp protein thực vật chất lượng cao với các thành phần từ sữa, dùng trong sản xuất thức ăn heo tập ăn.

Protein 37.5%, Lactose 19.5%, Fat 2%