LIPOAKTIV MET

Dinh Dưỡng Cho Vật NuôiDinh Dưỡng Cho Chăn Nuôi
Các phụ gia chức năng cho thú nhai lại
BERG+SCHMIDT

Methionine bảo vệ dạ cỏ vi bọc bằng các phân đoạn dầu cọ, đảm bảo sự ổn định của hoạt chất trong một thời gian dài, ngăn chặn sự phân giải sớm và đảm bảo bổ sung chất dinh dưỡng đúng mục tiêu
Hàm lượng methionine > 40%; Năng lượng cho sữa (NEL) 3,100 kcal/kg
– Tính ổn định dạ cỏ ≥ 75% (16 giờ); Độ tiêu hóa ở ruột ≥ 95%
Lợi ích:
– Tăng sản lượng sữa và hàm lượng chất khô trong sữa
– Cải thiện nguồn cung cấp axit amin
– Cải thiện việc sử dụng protein
– Cải thiện năng suất và sức khỏe của bò sữa
– Giảm áp lực cho gan