Larviva Prostart 200

Dinh Dưỡng Cho Thủy Sản
Thức ăn tôm giống, cá giống cao cấp
BioMar

Thức ăn cho ấu trùng cá giai đoạn ăn kết hợp và luyện ăn
– Viên vi nang, cao đạm, cân bằng tối ưu các axit amin.
– Dễ dàng tạt đều trên mặt nước và nổi tốt trong bể
– Được vi bọc đặc biệt để đảm bảo tính ngon miệng cao mà không làm giảm độ tiêu hóa
– Được bổ sung Bactocell®, một loại vi khuẩn sống giúp tăng tỷ lệ sống và giảm tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá
Lợi ích:
– Thúc đẩy sự phát triển ấu trùng
– Tăng khả năng tiêu hóa và độ ngon miệng
– Hỗ trợ bắt mồi dễ dàng
– Tăng cường miễn dịch, giảm dị hình