NUKAMIX 30

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dùng cho thức ăn tập ăn
NUKAMEL

Whey protein đậm đặc (WPC), dùng sản xuất thức ăn heo con tập ăn, Immunoglobulins                   (10.000ppm), Protein(30%), Lactose(47.5%), Fat (5%),

ME/NE: 3735/2630 Kcal/kg