PROPEP® T

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dinh Dưỡng Chức Năng
International Nutrition

Cung cấp nguồn đạm thủy phân từ ruột heo, chứa các chuỗi peptides chất lượng cao, giàu amino acid và các dưỡng chất có giá trị, dễ tiêu hóa, thay thế một phần plasma hoặc thay thế bột cá