MULTIFERM 40

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dinh Dưỡng Chức Năng
International Nutrition

Cung cấp dinh dưỡng chức năng từ hỗn hợp lên men từ thực vật và sản phẩm thủy sản, Cân bằng các acid amin, giúp quá trình chuyển hóa thức ăn có hiệu quả