FOKKAMIX 10

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dùng cho thức ăn cai sữa
NUKAMEL

Bột whey ngọt (SWP) cung cấp protein từ váng sữa và lactose dễ tiêu hóa và hấp thu dùng trong sãn xuất thức ăn heo con và bê.

Lactose 69.5%, Protein 11%, Fat 3%