Zist liquid

Dinh Dưỡng Cho Chăn Nuôi
Điều hòa miễn dịch và khả năng thích nghi
Natural Remedies

Tăng cường thích nghi, chống stress và điều hòa miễn dịch.
Công thức kết hợp nhiều loại thảo dược: Ocimum sanctum, Withania somnifera,…
Lợi ích:
* Tối ưu hóa đáp ứng miễn dịch
* Tối ưu hóa tăng trọng, chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống