Respease Liquid

Dinh Dưỡng Cho Chăn Nuôi
Kiểm soát và phòng bệnh
Natural Remedies

Tối ưu hóa chức năng của cơ quan hô hấp.
Kết hợp các loại thảo dược đã được chọn lọc: Ocimum sanctum (Hương nhu), Adhatoda vassia(Xuân tiết) và Glycyrrhiza glabra (cam thảo),..
Lợi ích:
* Tối ưu chức năng hô hấp, nhờ đó cải thiện sức khỏe, năng suất và tỷ lệ sống
* Chất hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng kháng sinh