Larviva Broodstock Maintenance

Dinh Dưỡng Cho Thủy Sản
Thức ăn tôm giống, cá giống cao cấp

THỨC ĂN NUÔI DƯỠNG CHO CÁ BỐ MẸ
Viên chìm chậm, thiết kế đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt của cá bố mẹ giai đoạn hậu sản, phục hồi và nghỉ ngơi sinh dục, và cả trước thời kì thành thục của tuyến sinh dục.
– Được bổ sung Bactocell®, một loại vi khuẩn sống có lợi đối với sức khỏe của cá bố mẹ kết hợp B-WYSE™(chiết xuất nấm men độc quyền của Biomar). Sự kết hợp này góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe và các thông số năng suất của cá bố mẹ
Lợi ích:
– Phục hồi, tăng trưởng và đảm bảo tốt nhất sức khỏe và thể lực cho cá bố mẹ.
– Cải thiện các chỉ tiêu năng suất và kết quả nuôi.